Keystone logo
Gaziosmanpaşa University

Gaziosmanpaşa University

Gaziosmanpaşa University

介绍

Misyonumuz:埃夫伦塞尔değerleresahip,insana,也topluma已经doğayasaygılı,donanımlı,ülkeninsosyokültürel已经ekonomikgelişiminekatkısağlayacakgirişimci已经yenilikçibireyleryetiştirmek,bölgesel,ulusal已经uluslararasısorunlaraçözümlerüretecekbilimselçalışmalaryapmak,üniversiteninbirikimleriniinsanlığınhizmetine sunmak。

Vizyonumuz:Katmadeğerüretençalışmaları已经paydaşlarlageliştirdiğiişbirlikleriILE巴斯塔bölgenin已经ülkemizinsürdürülebilirkalkınmasıolmaküzereTUMinsanlığınrefahına已经kültürünedoğrudanetki伊甸园,gerek ulusal已经uluslararasıtanınırlığıolan已经tercih edilen井Üniversite电olmak。

地点

  • Tokat

    Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Merkez/Tokat Merkez/Tokat, Turkey, , Tokat

    问题