Tohoku University

测试准备

探索各种课程,以确保您为考试做好最充分的准备并取得理想成绩。
阅读更多

StudentTests

查看高校招生的学生考试。
阅读更多

位置

Sendai

Address
2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai, Miyagi
980-8577 Sendai, Miyagi, 日本

Sendai

Address
41 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi
980-0862 Sendai, Miyagi, 日本

Sendai

Address
468-1 Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai
980-8572 Sendai, Miyagi, 日本

Sendai

Address
4-1 Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi
980-8574 Sendai, Miyagi, 日本

Keystone 奖学金

查看我们提供的奖学金种类。

学生贷款

探索各种学生贷款和融资方案,为您的学业助力。
阅读更多

学生住宿

探索世界各地的各种学生住宿方案。
阅读更多