Don State University of Agriculture

测试准备

探索各种课程,以确保您为考试做好最充分的准备并取得理想成绩。
阅读更多

StudentTests

查看高校招生的学生考试。
阅读更多

位置

顿河畔罗斯托夫

Address
346493, Южный федеральный округ, Ростовская область, Октябрьский район, поселок Персиановский
346493 顿河畔罗斯托夫, 罗斯托夫州, 俄罗斯

顿河畔罗斯托夫

Address
ул.Кривошлыкова, 24, пос. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская
область, 346493

346493 顿河畔罗斯托夫, 罗斯托夫州, 俄罗斯

Keystone 奖学金

查看我们提供的奖学金种类。

学生贷款

探索各种学生贷款和融资方案,为您的学业助力。
阅读更多

学生住宿

探索世界各地的各种学生住宿方案。
阅读更多